Kinderdagverblijf Ridderkerk

Kinderdagverblijf Ridderkerk

Met uw kinderopvangtoeslag kan ook uw kind gebruikmaken van kinderdagverblijf Ridderkerk. Daarnaast heeft Yes! Kinderopvang speciaal voor u in Ridderkerk een aantal peuterspeelgroepen die vallen onder de Wet Kinderopvang. U vindt hier de volgende mogelijkheden:

 

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Ouders waarvan de kinderen spelen op kinderdagverblijf Ridderkerk of peuterspeelgroep Ridderkerk van Yes! Kinderopvang Ridderkerk, kunnen gebruikmaken van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De kinderdagverblijven en peuterspeelgroepen in Ridderkerk voldoen namelijk aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Door de kinderopvangtoeslag bent u vaak voordeliger uit. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat bijvoorbeeld maar één ouder werkt, heeft Yes! kinderopvang Ridderkerk op de peuterspeelgroepen enkele subsidieplaatsen. Deze splitsing is alleen een financiële; de peuters zitten bij elkaar in de groep en draaien hetzelfde programma. Bekijk [hier] op de website van de Belastingdienst de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te kunnen aanvragen. 

 

Nauwe samenwerking met de basisschool  

Op kinderdagverblijf Ridderkerk en peuterspeelgroep Ridderkerk stimuleert Yes! Kinderopvang de kinderen in hun ontwikkeling. De professionele medewerkers bereiden de kinderen stapje voor stapje voor op de overgang naar de basisschool. De samenwerking met de basisschool is hiervoor enorm belangrijk. We werken samen met het openbaar onderwijs in de locaties van Kindcentrum Nova. De kinderen wennen alvast aan de basisschool en de medewerkers van Yes! en de basisschool waarborgen de doorgaande ontwikkellijn van kinderen. De peuterspeelgroepen zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw als de school. Ook de buitenschoolse opvang vindt u in het gebouw. Hierdoor is uw kind al van jongs af aan gewend aan een vertrouwde omgeving waar uw kind zich van fase tot fase ontwikkelt tot een middelbare scholier.  

 

Gratis en geheel vrijblijvend kennismaken, rondleiding en inschrijven 

Pas op de dag waarop uw kind daadwerkelijk naar het kinderdagverblijf of peuterspeelgroep van Yes! Kinderopvang Ridderkerk komt, betaalt u aan Yes! Kinderopvang voor de opvang. Voor die tijd is alles gratis en geheel vrijblijvend en zit u nog nergens aan vast. Ook na inschrijving kunt u kosteloos ervan afzien totdat de opvang start. Maak [hier] een afspraak voor een rondleiding. 

Weten wat kinderdagverblijf Ridderkerk of peuterspeelgroep Ridderkerk u netto kost? Dus na verrekening van de kinderopvangtoeslag? Bereken het direct [hier]!