Gratis online
inschrijven

Hebben jullie een wachtlijst? Hoe kom ik dit te weten? Hoe werken inschrijven, wijzigen en uitschrijven? Ons uitgangspunt is ieder kind en iedere ouder een optimale start geven als basis voor een geweldige opvangtijd bij Yes! Kinderopvang! Dat begint in onze ogen met duidelijke informatie over instromen, inschrijven, wijzigen en uitschrijven. Deze informatie vindt u hieronder.  Direct inschrijven? Kies het kikkerkopje dat aansluit bij uw situatie; al eerder een kind bij ons ingeschreven? Nee = oranje  Jablauw  

Ik ben een
nieuwe klant bij
Yes! Kinderopvang

klik hier

Ik ben al klant
(geweest) van
Yes! Kinderopvang

klik hier

Inschrijven, waarom en wat kost het?

Natuurlijk bent u  benieuwd of wij een plekje hebben voor uw kindje. Om hier antwoord op te krijgen, is het belangrijk dat u uw kindje zo snel mogelijk bij ons inschrijft, ook als uw kindje nog niet is geboren. Wij ontvangen dan via het inschrijfformulier alle belangrijke informatie zoals de opvangdagen, per wanneer, op welke locatie(s) en met welk pakket. Inschrijven is gratis en geheel vrijblijvend; het verplicht u tot niets en u kunt zonder kosten de inschrijving ook weer ongedaan maken. 

Met het digitaal verzenden van uw inschrijving stroomt u in bij Yes! Kinderopvang; u komt direct op onze instroomlijst die de basis vormt voor het plaatsen van kinderen. Vanaf deze plek kunnen we u goed van dienst zijn. We bekijken vanaf deze lijst of er plaats is voor (ongeveer) de gewenste opvang. Dit doen we vanaf zes maanden voor de gewenste startdatum. Als we een plekje hebben, ontvangt u een aanbod. Langer dan zes maanden voor de gewenste startdatum hebben wij nog geen zicht op de plekjes.   

Indien u binnen zes maanden voor de gewenste startdatum nog geen aanbod heeft ontvangen, hebben wij helaas nog geen plekje voor uw kind. Hoelang het dan nog duurt, kunnen wij niet inschatten. We begrijpen dat dit heel vervelend voor u is, maar het is afhankelijk van onder andere wijzigingen en opzeggingen van kinderen die van de door u gewenste opvang gebruikmaken. Onze planningsmedewerkers bekijken dagelijks welke ouders ze blij kunnen maken met een plekje, daar kunt u op vertrouwen. Zolang er geen plekje is, blijft u op de instroomlijst staan. Zijn uw opvangwensen inmiddels gewijzigd? Laat ons dit dan hier zo snel mogelijk weten, zodat we naar het juiste aanbod voor u blijven zoeken.  

Volgorde van plaatsen

Het kan voorkomen dat iemand die later heeft ingeschreven al een plekje heeft, terwijl iemand die eerder heeft ingeschreven nog geen plekje heeft. Dat komt doordat het plaatsen niet alleen op volgorde van inschrijven gaat. Bij het plaatsen van kinderen hanteren wij een vaste volgorde. Zo hebben medewerkers van Yes! altijd voorrang. Daarnaast zijn ouders die kiezen voor een pakket Standaard eerder aan de beurt dan ouders die kiezen voor een pakket met minder opvanguren. Tenslotte gaan ouders die meer dagen opvang nodig hebben voor ouders die minder dagen opvang nodig hebben. En zit uw kind op een school waar Yes! geen BSO-locatie heeft? Dan moet er niet alleen plek op de locatie zijn, maar ook in het vervoer.

Reservering en contract

Hebben we een plekje? Dan ontvangt u van ons een aanbod in de vorm van een contract. Het kan zijn dat ons aanbod niet helemaal gelijk is aan uw inschrijving. Bijvoorbeeld:

 • Niet alle gewenste opvang is al beschikbaar. We bieden u aan wat beschikbaar is.  Indien u hier geen gebruik van wil maken, vervalt de aangeboden opvang. Het is niet mogelijk om deze opvang te reserveren tot alle gewenste opvang beschikbaar is. Wel kunt u het contract voor de beschikbare opvang goedkeuren en op de instroomlijst blijven staan voor uitbreiding van de opvang.  
 • Het pakket wijkt af van uw inschrijving. Als het pakket ten tijde van inschrijving nu niet meer aangeboden wordt, ontvangt u een aanbod voor een ander pakket. Wij bieden alleen contracten aan voor de op dat moment actieve pakketten en mogelijkheden. Aan pakketten en mogelijkheden uit het verleden kunt u geen rechten ontlenen. Dat geldt ook als u de opvang tussentijds wil wijzigen. 

Ons aanbod is geheel vrijblijvend. U ontvangt het digitaal in Mijn opvang met het verzoek dit binnen tien dagen goed of af te keuren. We houden dit plekje tien dagen voor u gereserveerd. 

 • Ga naar Mijn opvang en log in.  
 • Klik bij het betreffende kind op 'Contracten'.
 • Klik op het contract bij de paperclip.
 • Klik twee keer op 'Maak downloadlink' om het contract te downloaden.
 • Keurt u het contract goed? Dan gaat u akkoord met de voorwaarden en condities en bent u verzekerd van het opvangplekje. 
 • Keurt u het contract af? Plaats dan in het opmerkingenvenster waarom en hoe we u verder kunnen helpen, zodat we u een aangepast contract kunnen aanbieden indien de opvang beschikbaar is. Past uw wijziging nog niet of horen wij niets van u binnen tien dagen? Dan vervalt het volledige aanbod en plaatsen we uw inschrijving weer op de instroomlijst. 

Ziet u in Mijn opvang onverhoopt toch een reservering staan buiten de tien dagen waarvoor wij een plekje voor u reserveren als u een aanbod ontvangt? Dan geeft deze reservering GEEN recht op deze plaats. Deze reservering heeft een interne reden, bijvoorbeeld om de kindaantallen door te rekenen naar de toekomst of een bepaalde groepsindeling te testen, en is tijdelijk van aard. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Wij kunnen zo'n reservering zowel toevoegen als weghalen zonder u daarover te informeren. Recht op een gereserveerd plekje heeft u pas als u een aanbod ontvangt en dit recht heeft u dan gedurende tien dagen. De definitieve plaatsing ontstaat pas als u het contract goedkeurt.    

Wanneer start en eindigt de opvang?

Veertien dagen nadat wij uw digitale akkoord op het contract hebben ontvangen kan de opvang op z’n vroegst starten. Deze tijd hebben wij nodig om ons goed voor te bereiden en de kinderen een warm welkom te geven. Is eerder starten noodzakelijk, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. We kijken dan graag samen met u of we dit kunnen oplossen. Ons uitgangspunt is ieder kind en iedere ouder een optimale start geven als basis voor een geweldige opvangtijd bij Yes! Kinderopvang!

We begrijpen heel goed dat er situaties kunnen zijn waarin u de afgesproken startdatum wilt verplaatsen. Bijvoorbeeld als u later bevalt dan verwacht. Uiteraard is het dan mogelijk om de startdatum uit te stellen. 

 • U kunt de startdatum één keer uitstellen.
 • Tussen de oude en nieuwe startdatum mag niet langer dan een maand zitten.
 • In alle andere situaties plaatsen we uw kind terug op de instroomlijst en houden we de opvangplek niet meer vrij.
 • Een verzoek tot wijzigen van de startdatum doet u per e-mail

Controleer altijd de einddatum van uw contract! 

 • Geldt uw contract totdat uw kind 4 wordt (KDV/PSG) of naar de middelbare school gaat (BSO)? Dan maken wij een inschatting van de einddatum op basis van de informatie die wij hebben. Is de einddatum niet correct? Bijvoorbeeld omdat bij inschrijven de geboortedatum nog niet bekend is. Of omdat uw kind langer op de basisschool blijft. Dan moet u zo snel mogelijk de juiste informatie aan ons doorgeven!  Dit om te voorkomen dat er geen plek is als de einddatum verschoven moet worden. Mail de juiste einddatum naar planning@yeskinderopvang.nl. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig  doorgeven van de juiste datum. Indien wij niets van u horen gaan wij ervan uit dat de einddatum van uw contract correct is. 
 • Contracten die niet bedoeld zijn voor de volledige periode van de opvangsoort, hebben een duur van maximaal één jaar. De einddatum staat in het contract. Na deze datum heeft u geen recht meer op opvang. Indien u het contract wenst te verlengen kunt u dit bij ons aangeven. Verlengen kan alleen als dit mogelijk is bij ons. Na afloop van het contract heeft u geen garantie op een plekje. Uiteraard kunnen we u indien er geen plaats is, op de instroomlijst plaatsen, zodat u van ons hoort zodra er een plekje vrij komt.    

Annuleren, wijzigen en opzeggen

Als we u niet verder van dienst kunnen zijn, vinden we dat uiteraard jammer. We vernemen graag de reden van annuleren of opzeggen, zodat we onze dienstverlening steeds kunnen blijven verbeteren. 

Annuleren = vóór de startdatum of binnen veertien dagen na uw digitale akkoord is kosteloos en zonder opzegtermijn! Hoe?

 • Nog geen contract ontvangen? Stuur dan zo snel mogelijk een e-mail om uw inschrijving te annuleren. 
 • Minder dan tien dagen geleden uw contract ontvangen? Keur het contract af in Mijn opvang en vermeld erbij dat u de inschrijving annuleert. 
 • Contract korter dan veertien dagen geleden goedgekeurd? In Mijn opvang kunt u uw contract opzeggen. 

Wijzigen of opzeggen = als de opvang al is gestart en u veertien dagen of langer geleden het contract heeft goedgekeurd. Op de einddatum van het contract loopt het contract automatisch af. Tussentijds wijzigen of opzeggen is mogelijk. 

 • Ga naar Mijn opvang en log in.
 • Klik bij het betreffende kind op 'Contracten'.
 • Klik op het contract bij de paperclip.
 • Kies bij de groene button op 'Wijzigen' of 'Opzeggen'.

Bij het wijzigen van uw contract kunt u in Mijn opvang een aantal algemene opties aan- of uitzetten. Zo kunt u bijvoorbeeld VSO, NSO en VAKO los van elkaar aan- of uitzetten. Het kan zijn dat u een wijziging kiest die niet in ons aanbod zit. In dat geval krijgt u een ander passend aanbod of nemen wij contact met u op. Ons actuele aanbod is leidend, niet de algemene keuzeopties in het systeem. Het actuele aanbod voor uw opvangsoort vindt u op deze website en bij de documenten in Mijn opvang.  Wijzigen kan als er plaats is op de groep. Geen plaats? Dan plaatsen we uw verzoek op de instroomlijst en informeren we u zodra er een plekje is.  

Gaat u minder uren afnemen of zegt u helemaal op? Dan heeft u een opzegtermijn van één maand. Deze termijn start op de datum waarop wij de wijziging of opzegging ontvangen. Na deze datum kunt u geen rechten meer ontlenen aan de opvangplaats vanaf de datum waarop de wijziging of opzegging ingaat. Ontvangen wij uw wijziging of opzegging bijvoorbeeld op 18 september, dan eindigt of wijzigt het contract niet eerder dan 18 oktober. U heeft dan vanaf 18 oktober geen opvang meer of maakt gebruik van de gewijzigde opvang indien er plaats is.  

Intake

Nadat u uw contract heeft goedgekeurd, volgt er een intakegesprek op de locatie. Dit zal een aantal weken voor de startdatum zijn. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de locatie. In het intakegesprek maken we graag kennis met u en bespreken we allerhande praktische zaken rondom uw kind.

Wennen

Start uw kind op het kinderdagverblijf of BSO en heeft u behoefte aan een geleidelijke start? Dan mag uw kind een aantal uren komen wennen. Dit bespreken we in het intakegesprek. Op de peuterspeelgroep is wennen niet mogelijk.

Eerste opvangdag

De eerste opvangdag is best spannend. Dat begrijpen we en daar hebben we alle aandacht en begrip voor. We hopen dat deze eerste dag het begin is van een geweldige opvangtijd bij Yes! Kinderopvang. Vanaf de dag dat de opvang is gestart kunt u niet meer kosteloos annuleren en hanteren we een opzegtermijn van een maand indien u de opvang wenst te stoppen of wil wijzigen naar minder contracturen.

Doorstromen naar de BSO

Op vierjarige leeftijd nemen de kinderen afscheid van het kinderdagverblijf en peuterspeelgroep. Ze gaan dan naar de basisschool en buitenschoolse opvang. Uw contract kunt u eenvoudig omzetten naar een BSO-contract. Opnieuw inschrijven is dus niet nodig. U regelt het in Mijn opvang en wij zullen uw aanvraag dan in behandeling nemen.

Rondom de zomervakantie 4 jaar

 • De Belastingdienst voorziet in een mogelijkheid om langer kinderopvangtoeslag voor het kinderdagverblijf te krijgen als kinderen vlak voor of in de zomervakantie 4 jaar worden. Deze regeling heeft de Belastingdienst alleen voor de zomervakantie. Rondom alle andere schoolvakanties is dit helaas niet mogelijk. Wij adviseren ouders om de regeling vooraf te checken bij de Belastingdienst. Yes! Kinderopvang is niet aansprakelijk als de Belastingdienst de regeling wijzigt of annuleert of wanneer u niet de juiste kinderopvangtoeslag ontvangt. Lees meer >> 
 • Als het mogelijk is op de groep én uw kind nog past op de groep, kunt u van deze regeling gebruikmaken. Wij passen dan de einddatum van uw contract aan, zodat uw kind ook in de zomervakantie nog gebruik kan maken van het kinderdagverblijf. 
 • Soms zijn kinderen al zo erg toe aan school en de BSO dat ze niet meer passen op het kinderdagverblijf. Dan vinden wij het omwille van het kind en de groep niet meer gepast om uw kind langer op het kinderdagverblijf te houden. In dat geval zullen we u een beter passend alternatief aanbieden, bijvoorbeeld op de BSO. 
 • Indien wij uw contract op uw verzoek hebben aangepast moet u zelf de wijziging aan de Belastingdienst doorgeven. 
 • Yes! Kinderopvang behoudt zich het recht voor om het contract eerder te stoppen dan de verlengde einddatum indien in de praktijk blijkt dat het kind niet in de groep past.  
 • Om gebruik te maken van deze regeling, kunt u ons een verzoek sturen
*****
Fijne, warme sfeer bij de pm'ers
Een fijne plek om je kind heen te brengen, Kleinschaligheid in Heerjansdam, sfeervol, warm en een heerlijke natuurtuin. Pm'ers zijn warm, lief en zorgzaam. Het is gestructureerd en schoon. We brengen onze dochter vol vertrouwen naar de opvang
Yvette, Hendrik Ido Ambacht
*****
Kinderen gaan met heel veel plezier
Wanneer we in de auto zitten terug van een super leuke vakantie en de kinderen vragen: "mogen we maandag naar de bso?". Dan zegt mij dat genoeg!
Kimberley, Zwijndrecht
*****
Uitstekende opvang!
Wij zijn heel erg tevreden over de opvang van onze dochter. Ze zit op een fijne groep kinderen met hele lieve en ervaren juffen. Ondanks dat ze maar 1 dag per week gaat, voelt het veilig en vertrouwd. Onze dochter gaat met veel plezier ernaar toe en komt altijd vrolijk weer thuis. Ze ontwikkelt zich daar ook goed. We vinden het (ook) heel fijn dat er vaste juffen en invallers zijn.
Martine, Zwijndrecht
*****
Uitstekend!
Hele vriendelijke medewerkers! Alles is goed verlopen. Door de drukte en krapte in de sector was het wel soms moeilijk om te schuiven, maar daar kon yes kinderopvang niet veel aan doen.
Chester, Ridderkerk
*****
Topservice
Yes kinderopvang staat altijd klaar om de beste service te bieden en alle vragen te beantwoorden.
Lale, Zwijndrecht