Mag ik of mijn kind beeldmateriaal maken op de groep?

Indien u beeld- of geluidsmateriaal wil maken op de groep, vraag dan de medewerker expliciet om toestemming.

Beeld- en geluidsmateriaal dat op een locatie van Yes! Kinderopvang -binnen- en buitenruimtes- zonder toestemming van Yes! Kinderopvang is gemaakt, is onrechtmatig verkregen en dient onmiddellijk te worden verwijderd. Verwerking (opslag/bewerking/verspreiding) ervan is niet toegestaan. Onder verspreiding verstaan we zowel openbaar als niet openbaar delen -live of na afloop- van het betreffende beeld- en geluidsmateriaal. De privacywet is hierop van toepassing. Op overtreding van deze wet staan hoge boetes.   

Indien kinderen op de groep zich niet houden aan deze regels zijn wij helaas genoodzaakt om het opnameapparatuur in beslag te nemen  voor de periodes waarin de kinderen op de groep aanwezig zijn. We adviseren kinderen sowieso om waardevolle spullen niet mee naar de opvang te brengen. Doen ze dit toch, dan is dit op eigen risico. Yes! Kinderopvang is dan niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal, ook niet na inname ervan.