Papa of mama mag zijn/haar kind niet ophalen

Er kunnen situaties zijn waarbij papa of mama zijn/haar kind niet mag ophalen van de opvang.

Hoe kunt u dit aan ons kenbaar maken?

[Hier] op ons toestemmingsformulier kunt u aan ons kenbaar maken wie uw kind mag ophalen.

Hoe gaan wij hiermee om?

Wij handelen naar de informatie die wij van u hebben ontvangen via het toestemmingsformulier. Hebben wij geen informatie ontvangen? Dan hanteren wij geen restricties bij het ophalen van uw kind door papa of mama.

Wat als u en uw (ex-)partner hierover van mening verschillen?

Dan hebben wij een gerechtelijke uitspraak of een deel van het ouderschapsplan nodig om de situatie te bepalen, vast te leggen en hiernaar te handelen.