Informatie naar beide ouders?

Er kunnen situaties zijn waarbij slechts één van de twee ouders de informatie over het kind mag ontvangen.

Hoe kunt u dit aan ons kenbaar maken?

[Hier] op ons toestemmingsformulier kunt u aan ons kenbaar wie van de ouders informatie over uw kind mag ontvangen.

Hoe gaan wij hiermee om?

Wij handelen naar de informatie die wij van u hebben ontvangen via het toestemmingsformulier. Hebben wij geen informatie ontvangen? Dan verstrekken wij beide ouders informatie.

Wat als u en uw (ex-)partner hierover van mening verschillen?

Dan hebben wij een gerechtelijke uitspraak of een deel van het ouderschapsplan nodig om de situatie te bepalen, vast te leggen en hiernaar te handelen. Een uittreksel uit het gezagsregister is niet altijd voldoende. Indien wij beschikken over een uittreksel uit het gezagsregister zullen wij, wanneer de andere partner om informatie over het kind vraagt, deze partner vragen om het wettelijk gezag aan te tonen. Indien dit wordt aangetoond, verstrekken wij informatie aan beide ouders, ook al heeft u op het toestemmingsformulier anders ingevuld.