Mijn factuur klopt niet, hoe komt dat?

Goed om te weten is dat wij de kosten per jaar verdelen over twaalf maanden. Dit sluit aan bij de Kinderopvangtoeslag die u ook gedurende twaalf maanden ontvangt.
 
Indien u de opvang gewijzigd heeft, hebben wij hiervoor een verwerkingstijd nodig. Het kan dus zijn dat het verwerken van de wijziging en de eerstvolgende facturatie na uw wijziging, elkaar kruisen. Dat betekent dat u uitgaande van de wijziging, teveel of te weinig betaalt. In dat geval hoeft u niets te doen. In de maand erna verrekenen wij het teveel of te weinig betaalde bedrag op de juiste wijze. Dit gaat automatisch, hiervoor hoeft u geen actie te ondernemen.   
 
Is er een andere onvolkomenheid in uw factuur geslopen, dan kunt u ons uiteraard om uitleg vragen. Stuur ons dan [hier] een e-mail.