Info & toestemming wijzigen kinddossier

Yes! Kinderopvang hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U heeft ons belangrijke privacygevoelige informatie doorgegeven en toestemming gegeven. Dit kunt u met onderstaand formulier wijzigen. De cijfers in het formulier verwijzen naar de uitleg onder het formulier.  










Algemene opmerking over beeldmateriaal (punt 2, 3 en 4):
De toestemmingen voor verwerking van beeldmateriaal (2, 3 en 4) geldt voor de verwerking (maken tot en met verwijderen) door Yes! Kinderopvang. Er zijn momenten waarop we derden betrekken bij een onderdeel van de opvang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zomerfeest, uitstapjes, afzwemmen en andere bijzondere momenten. Op die momenten kunnen derden, bijvoorbeeld ouders, opa/oma, pers, organisaties waarbij we te gast zijn, enz. beeldmateriaal maken en verwerken. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Yes! Kinderopvang! Bij participatie aan de bijzondere momenten gaat u hiermee automatisch akkoord. 
 
 1. Gegevens
  Wij hebben uw gegevens ontvangen doordat u (al dan niet via de rekentool) een rondleiding heeft aangevraagd, gevraagd heeft om contact met u op te nemen en/of ons om advies heeft gevraagd. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en u te voorzien van relevante informatie en verwijderen ze na maximaal een jaar . Zolang u nog niet heeft ingeschreven bij Yes! Kinderopvang, kunt u ervoor kiezen om de gegeven toestemming in te trekken.  Zodra u inschrijft gebruiken wij de eerder verstrekte gegevens uiteraard niet meer en verwijderen wij deze gegevens vanzelf uit ons systeem.  
   
 2. Beeld openbaar
  Wij maken beeldmateriaal op de groep en locatie en tijdens uitstapjes. Het materiaal gebruiken we  voor publicatie via diverse kanalen, zoals huis-aan-huisbladen, websites, sociale media, posters, flyers, folders, advertenties en meer. Wij hanteren hiervoor het protocol digitale externe communicatie. Dit protocol vindt u [op deze pagina]. Het materiaal bewaren we in een digitaal fotoarchief waar alleen de medewerkers van de afdeling Marketing & Communicatie toegang toe hebben. We verwijderen het materiaal steeds zo snel mogelijk van andere digitale apparaten. Heeft u toestemming gegeven om beeldmateriaal van uw kind op deze wijze te verwerken, dan kunt u deze toestemming met onderstaand formulier intrekken. 
   
 3. Beeld Mijn opv
  Wij maken beeldmateriaal op de groep en locatie en tijdens uitstapjes voor publicatie in Mijn opvang. Dit is een afgeschermde omgeving . Alleen u en eventueel ouders van andere kinderen die op het beeldmateriaal staan, kunnen het beeldmateriaal zien. Het beeldmateriaal kan niet gedeeld of opgeslagen worden. Na publicatie verwijderen we het beeldmateriaal steeds zo snel mogelijk van de apparaten waarmee het beeldmateriaal is gemaakt. U kunt het beeldmateriaal daarom ook niet bij ons opvragen. Heeft u toestemming gegeven om beeldmateriaal van uw kind op deze wijze te verwerken, dan kunt u deze toestemming met onderstaand formulier intrekken.  
   
 4. Beeld groep
  Wij werken met thema's waarvoor we regelmatig op de groep of locatie gebruikmaken van beeldmateriaal. Soms vragen we om beeldmateriaal van uw kind en zijn/haar familie aan te leveren, soms maken we zelf beeldmateriaal van de kinderen. Heeft u toestemming gegeven om beeldmateriaal van uw kind en zijn/haar familie op de groep of locatie te gebruiken, dan kunt u deze toestemming met onderstaand formulier intrekken.
   
 5. Uitstapjes
  Heeft u ons toestemming gegeven zodat uw kind mee kan met onze uitstapjes, dan kunt u deze toestemming met onderstaand formulier intrekken.
   
 6. Koppelgroep
  Kinderen verblijven soms en doen soms mee aan activiteiten op een andere groep dan hun stam- of basisgroep. Dit doen ze dan op hun vaste koppelgroep. De koppelgroepen vindt u [hier]. Verblijven en deelnemen aan activiteiten op de koppelgroep kan alleen als u hier toestemming voor geeft.  U kunt deze toestemming met onderstaand formulier intrekken. 
    
 7. Inbakeren
  Indien u op het intakeformulier toestemming heeft gegeven voor inbakeren (kinderdagverblijf), dan kunt u uw toestemming met onderstaand formulier intrekken. 
   
 8. Buikslapen
  Indien u op het intakeformulier toestemming heeft gegeven voor buikslapen (kinderdagverblijf), dan kunt u uw toestemming met onderstaand formulier intrekken.
   
 9. Naar bso
  Kinderen kunnen zelfstandig naar de bso en komen en van de bso naar huis gaan indien u toestemming hiervoor heeft gegeven. Deze toestemming kunt u met onderstaand formulier  intrekken.
   
 10. Buitenspelen
  Kinderen mogen zelfstandig buitenspelen op de bso indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kunt u met onderstaand formulier intrekken.
   
 11. Voeding
  Soms mogen kinderen bepaalde voedingsproducten niet eten. Bijvoorbeeld omdat ze allergisch zijn ervoor of uit geloofsovertuiging. Indien u dit aan ons heft doorgegeven en er iets wijzigt, kunt u dat met onderstaand formulier laten weten.
   
 12. Medisch
  Is het medicijngebruik of zijn er andere medische zaken gewijzigd? Geef dit dan met onderstaand formulier aan ons door.