Info & toestemming doorgeven kinddossier

Yes! Kinderopvang hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met het onderstaande formulier kunt u ons  belangrijke privacygevoelige informatie doorgeven en ons toestemming geven. Wij verwerken dit in het dossier van uw kind. De cijfers in het formulier verwijzen naar de uitleg eronder.  
Algemene opmerking over beeldmateriaal (punt 1, 2 en 3):
De toestemmingen voor verwerking van beeldmateriaal (1, 2 en 3) geldt voor de verwerking (maken tot en met verwijderen) door Yes! Kinderopvang. Er zijn momenten waarop we derden betrekken bij een onderdeel van de opvang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zomerfeest, uitstapjes, afzwemmen en andere bijzondere momenten. Op die momenten kunnen derden, bijvoorbeeld ouders, opa/oma, pers, organisaties waarbij we te gast zijn, enz. beeldmateriaal maken en verwerken. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Yes! Kinderopvang! Bij participatie aan de bijzondere momenten gaat u hiermee automatisch akkoord.
   
 1. Beeld openbaar
  Wij maken beeldmateriaal op de groep en locatie en tijdens uitstapjes. Dit materiaal gebruiken we voor publicatie via diverse kanalen, zoals huis-aan-huisbladen, websites, sociale media, posters, flyers, folders, advertenties, en meer. Wij hanteren hiervoor het protocol digitale externe communicatie. Dit protocol vindt u [op deze pagina]. Het materiaal bewaren we in een digitaal fotoarchief waar alleen de medewerkers van de afdeling Marketing & Communicatie toegang toe hebben. We verwijderen het materiaal steeds zo snel mogelijk van andere digitale apparaten. Geeft u ons toestemming om beeldmateriaal van uw kind op deze wijze te verwerken?  Zo ja, zet een vinkje op het formulier. 
   
 2. Beeld Mijn opv (ang)
  Wij maken beeldmateriaal op de groep en locatie en tijdens uitstapjes. Dit materiaal gebruiken we voor publicatie in Mijn opvang. Dit is een afgeschermde omgeving . Alleen u en eventueel ouders van andere kinderen die op het beeldmateriaal staan, kunnen het beeldmateriaal zien. Het beeldmateriaal kan niet gedeeld of opgeslagen worden. Na publicatie verwijderen we het beeldmateriaal steeds zo snel mogelijk van de apparaten waarmee het beeldmateriaal is gemaakt. U kunt het beeldmateriaal daarom ook niet bij ons opvragen. Geeft u ons toestemming om beeldmateriaal van uw kind op deze wijze te verwerken? Zo ja, zet een vinkje op het formulier.   
   
 3. Beeld groep
  Wij werken met thema's waarvoor we regelmatig op de groep of locatie gebruikmaken van beeldmateriaal. Soms vragen we om beeldmateriaal van uw kind en zijn/haar familie aan te leveren, soms maken we zelf beeldmateriaal van de kinderen. Heeft u toestemming om beeldmateriaal van uw kind en zijn/haar familie op de groep of locatie te gebruiken? Zo ja, zet een vinkje op het formulier. 
   
 4. Uitstapjes
  Geeft u toestemming voor uitstapjes, zodat uw kind mee kan met onze uitstapjes? Zo ja, zet een vinkje op het formulier. 
   
 5. Koppelgroep
  Kinderen vanaf 1 jaar verblijven soms en doen soms mee aan activiteiten op een andere groep dan hun stam- of basisgroep. Dit doen ze dan op hun vaste koppelgroep. De koppelgroepen vindt u [hier]. Verblijven en deelnemen aan activiteiten op de koppelgroep kan alleen als u er toestemming voor geeft. Zet daarvoor een vinkje op het formulier.
    
 6. Inbakeren
  Op het kinderdagverblijf kunnen wij kinderen inbakeren. Geeft u hier toestemming voor? Zet dan een vinkje op het formulier.  
   
 7. Buikslapen
  Op het kinderdagverblijf kunt u ervoor kiezen om toestemming te geven voor buikslapen. Zet daarvoor een vinkje op het formulier. 
   
 8. Naar bso
  Kinderen kunnen zelfstandig naar de bso komen en van de bso naar huis gaan indien u toestemming hiervoor heeft gegeven. Zet daarvoor een vinkje op het formulier. 
   
 9. Kinderen mogen zelfstandig buitenspelen op de bso indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Zet daarvoor een vinkje op het formulier. 
   
 10. Voeding
  Soms mogen kinderen bepaalde voedingsproducten niet eten. Bijvoorbeeld omdat ze allergisch zijn ervoor of uit geloofsovertuiging. Is dat voor uw kind van toepassing? Vul het dan in op het formulier, zodat wij op de hoogte zijn.
     
 11. Medisch
  Gebruikt uw kind medicijnen of zijn er andere medische zaken waarvan wij op de hoogte moeten zijn? Noteer ze dan op het formulier, zodat wij op de hoogte zijn.