Laatste nieuws

Burgemeester leest voor op kinderdagverblijf Grote Beerstraat

Burgemeester leest voor op kinderdagverblijf Grote Beerstraat

Van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari 2020 vinden voor de 17e keer de Nationale Voorleesdagen plaats. Diverse locaties van Yes! Kinderopvang doen mee aan dit mooie initiatief. Het is een goede aanleiding om extra veel voor te lezen voor de kinderen. Op het kinderdagverblijf Grote Beerstraat kwam de wijkagent voorlezen en ook burgemeester Van der Loo kwam op bezoek om voor te lezen uit het prentenboek ‘Moppereend’. De kinderen waren onder de indruk en luisterden aandachtig!

BSO-kinderen maken wenspotjes voor ouderen

BSO-kinderen maken wenspotjes voor ouderen

De BSO-kinderen van de locatie Prinsenstraat hebben in de kerstvakantie wenspotjes gemaakt voor de bewoners van zorginstelling Riederborgh. Samen met de pedagogisch medewerkers hebben de kinderen potjes geverfd en daar een wens aan gemaakt. Helaas konden de wenspotjes op de afgesproken datum niet gebracht worden vanwege het norovirus wat heerste in de zorginstelling. Dit was heel jammer. Maar gelukkig kwamen de kinderen zelf met een oplossing, waardoor de wenspotjes alsnog een goede bestemming kregen!