Kan mijn kind af en toe extra naar de opvang?

Kinderen die gebruikmaken van een subsidieplaats of VVE-plaats op de peuterspeelgroep, kunnen helaas niet extra komen spelen. Alle andere kinderen kunnen wel een keertje  extra naar de opvang komen. We noemen dit extra opvang of incidentele opvang. Hier zijn kosten (€) aan verbonden.  

Wanneer is een extra keertje naar de opvang komen mogelijk?

 • Voor de opvang waar uw kind al (contractueel) gebruik van maakt. Heeft uw kind bijvoorbeeld alleen naschoolse opvang, dan kunt u extra opvang aanvragen voor naschoolse opvang, maar niet voor voorschoolse opvang. Heeft u een contract voor alleen de schoolweken, dan kunt u niet in de vakantieweken extra opvang aanvragen.  
 • In de weken waarin uw kind opvang heeft. Stel dat u een contract heeft voor 40 weken opvang, dan kunt u extra opvang aanvragen in deze 40 weken, maar niet in de 41ste week. Heeft u meer opvang nodig dan 40 weken? Dan kunt u uw contract aanpassen naar meer opvangweken per jaar.   
 • Als er plaats is op de groep, het past binnen de wettelijke kaders (pm'er-kindratio, vaste gezichtencriterium, enz.) en het past binnen de personele bezetting.
 • Als u de extra opvang minimaal TWEE WERKDAGEN van tevoren aanvraagt. 

Wat kost extra opvang? 

U betaalt een bruto uurtarief.  Hierover ontvangt u kinderopvangtoeslag.
 

Hoe vraag ik extra opvang aan?

 • Extra opvang vraagt u [hier] aan in 'Mijn opvang'.
 • Doe dit minimaal TWEE WERKDAGEN van tevoren.   
 • Ga bij uw kind naar 'Planningen'.
 • Klik op de groene button rechtsboven.
 • Kies 'Incidentele opvang' en volg de stappen. 
 
 
 

Aangevraagd, en dan?

 • De medewerkers keuren de dag uiterlijk EEN DAG VAN TEVOREN (we streven naar twee dagen van tevoren) goed of af. Hier ontvangt u een berichtje over.
 • Na bevestiging kunt u de aangevraagde extra opvangdag helaas niet meer annuleren. De kosten voor deze dag brengen wij in rekening. Wel kunt u de dag ruilen voor een andere dag. Vind [hier] meer informatie over ruilen.