Kan mijn kind af en toe extra naar de opvang?

Door de personele krapte is extra (incidentele) opvang momenteel tijdelijk helaas niet mogelijk! Onze excuses voor het ongemak!

Onderstaande paarse informatie geldt als extra (incidentele) opvang wel mogelijk is!
 

Kinderen die gebruikmaken van een subsidieplaats of VVE-plaats op de peuterspeelgroep, kunnen helaas niet extra komen spelen. Alle andere kinderen kunnen wel een keertje  extra naar de opvang komen. We noemen dit extra opvang of incidentele opvang. Hier zijn kosten aan verbonden.  

Wanneer is een extra keertje naar de opvang komen mogelijk?

 • Voor de opvang waar uw kind al (contractueel) gebruik van maakt. Heeft uw kind bijvoorbeeld naschoolse opvang, dan kunt u extra opvang aanvragen voor naschoolse opvang, maar niet voor voorschoolse opvang. Heeft u een contract voor een vaste ochtend op het kinderdagverblijf, dan kunt u extra opvang aanvragen voor een ochtend. Heeft u een contract voor alleen de schoolweken, dan kunt u niet in de vakantieweken extra opvang aanvragen. Heeft u een contract voor maandag 09:00 tot 17:00 en voor donderdag 10:00 tot 18:00, dan kunt u voor beide tijden een extra keer  opvang aanvragen, enz. 
 • In de weken waarin uw kind opvang heeft. Stel dat u 40 weken opvang heeft gekozen, dan kunt u extra opvang aanvragen in deze 40 weken, maar niet in de 41ste week. Heeft u meer opvang nodig dan 40 weken? Dan kunt u uw contract aanpassen naar meer weken opvang per jaar.   
 • Als er plaats is op de (koppel)groep en past binnen de wettelijke kaders (pm'er-kindratio, vaste gezichtencriterium, enz.).
 • Als u de extra opvang minimaal TWEE WERKDAGEN van tevoren aanvraagt. 

Wat kost extra opvang? 

U betaalt een bruto uurtarief.  Hierover ontvangt u kinderopvangtoeslag.

Hoe vraag ik extra opvang aan?

 • Extra opvang vraagt u [hier] aan in 'Mijn opvang'.
 • Doe dit minimaal TWEE WERKDAGEN van tevoren.   
 • Ga bij uw kind naar 'Planningen'.
 • Klik op de groene button rechtsboven.
 • Kies 'Incidentele opvang' en volg de stappen. 
 
 
 

Aangevraagd, en dan?

 • De medewerkers keuren de dag ZO SPOEDIG MOGELIJK goed of af. Hier ontvangt u een berichtje over.
 •  Is de aangevraagde dag afgekeurd? Dan kan het nog wel zijn dat extra opvang mogelijk is op de koppelgroep van uw kind. Daarom verzoeken wij u om bij een afgekeurde aanvraag een e-mail te sturen naar de locatiemanager. De gegevens vindt u [hier]. Voor opvang op de koppelgroep hebben wij uw expliciete toestemming nodig. 
 • Na bevestiging kunt u de aangevraagde extra opvangdag helaas niet meer annuleren. De kosten voor deze dag brengen wij in rekening. Wel kunt u de dag ruilen voor een andere dag. Vind [hier] meer informatie over ruilen.